پیتزا زیتون سبز

ازفست فودهایدورشهر

آدرس
قم - خیابان دورشهر - مقابل کوی 19 - جنب بانک صادرات
تلفن
02537741841
گشودن قفل نقشه
نظر شما چیست؟

برای ثبت نظر یا ارسال پیام به مدیر باید ابتدا وارد شوید یا یک حساب جدید بسازید!!