کبابسرا زرین

ازکبابیهایزنبیل آباد

آدرس
قم، خیابان بنیاد، خیابان ایثار، مقابل کوچه 3
تلفن
33367488
گشودن قفل نقشه
نظر شما چیست؟

برای ثبت نظر یا ارسال پیام به مدیر باید ابتدا وارد شوید یا یک حساب جدید بسازید!!