فست فود طهرون

ازفست فودهاینیروگاه

امین
نوشته شده توسط afarin:

من نمیدونم چه فکری باخودم کردم که اولین شب سالگرد عروسی گفتم بریم اینجا.....
خوب نیست پیتزاهاش ضخیمه ادم زود سیرمیشه ولی موادداخلش خ کم بود ............
سیب زمینی اش هم مزخرف بود

۲۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۵