لطفا برای مشاهده قیمت ها وارد شوید و یا ثبت نام کنید :)

بستنی

سنتی کاکائو
سنتی سه رنگ
کیک بستنی
سنتی حصیری و لیوانی
مخلوط فالوده بستنی میوه ای
مخلوط فالوده بستنی سنتی
فالوده تک نفری
میوه ای 6 اسکوپ
میوه ای 5 اسکوپ
میوه ای 4 اسکوپ
میوه ای 3 اسکوپ
میوه ای ظرف متوسط
میوه ای ظرف بزرگ
فالوده
سنتی مخصوص(پر پسته پرخامه)
سنتی پرخامه زعفرانی
سنتی سفید پرخامه
سنتی زعفرانی بدون خامه