کاور رستوران مرتضوی

رستوران مرتضوی

از رستورانهایشهرک قدس

لطفا برای مشاهده قیمت ها وارد شوید و یا ثبت نام کنید :)

غذای اصلی

سوپ
غذای خردسال
باقلاپلو با مرغ
350 تا400 گرم ران مرغ
زرشک پلو با مرغ
350 تا 400 گرم ران مرغ
چلو لقمه تک سیخ
130 تا 140 گرم گوشت گوسفندی
چلو میکس معمولی
80 گرم گوشت گوشفندی + 180 گرم سینه مرغ
چلو جوجه معمولی
180گرم سینه مرغ
چلو کباب کوبیده
هر سیخ 80 گرم گوشت گوسفندی
چلو جوجه کباب مخصوص
280 گرم سینه مرغ
ته چین مرغ
250گرم سینه مرغ
چلو لقمه ( 2 سیخ)
هر سیخ 130 تا 140 گرم وشت گوسفندی
چلو میکس مخصوص
280 گرم جوجه + 85 گرم کوبیده
باقلاپلو با ماهی تیلاپیا
1.5 گرم فیله ماهی
باقلاپلو با ماهی قزل الا (تنوری)
350 تا 420 گرم فیله ماهی
چلو کباب بختیاری
140گرم جوجه +110 گرم برگ
ته چین گوشت
200 گرم گوشت گوسفندی
چلو برگ مخصوص
160 گرم گوشت گوسفندی
باقلاپلو با ماهی قزل الا
350 تا 420گرم فیله ماهی
باقلاپلو با گردن
500 گرم تا 550 گرم گوشت گوسفندی با استخوان
باقلاپلو با ماهیچه
450 تا 500 گرم با استخوان
چلو کباب ممتاز
160 گرم برگ + 130 گرم سیخ لقمه
چلو شیشلیک
410 تا 430 گرم گوشت گوسفندی(5 تیکه)