سالن غذاخوری میهن

ازرستورانهایاطراف حرم

امین
نوشته شده توسط samad_asheq:

کیفیتش خوب نیست بندگان خدا زائرا

۱۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۷
امین
نوشته شده توسط shakiba.yazdi:

اینکه نزدیک حرمه باعث میشه زائرا زیاد بهش مراجعه کنن ولی کیفیتش متوسطه

۲۹ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۱