کبابی خوش لهجه

ازکبابیهایباجک

آدرس
قم - خیابان باجک - فلکه جهاد - بلوار 15 خرداد
تلفن
02537755949
گشودن قفل نقشه
نظر شما چیست؟

برای ثبت نظر یا ارسال پیام به مدیر باید ابتدا وارد شوید یا یک حساب جدید بسازید!!