کترینگ و تهیه غذای الهیه

ازتهیه غذاهایزنبیل آباد

لطفا برای مشاهده قیمت ها وارد شوید و یا ثبت نام کنید :)

غذای اصلی

چلو جوجه معمولی
350 گرم برنج ایرانی، 1300 گرم شنیسل مرغ، گوجه، کره زعفرانی در ظرف آلومینیومی
چلو جوجه مخصوص
350 گرم برنج ایرانی، 180 گرم شنیسل مرغ، گوجه، کره زعفرانی، نارنج یا سس انار در ظرف آلومینیومی
چلو جوجه ممتاز
350 گرم برنج ایرانی، 230 گرم شنیسل مرغ، گوجه، کره زعفرانی، نارنج یا سس انار در ظرف آلومینیومی
چلو کباب لقمه
350 گرم برنج ایرانی، 200 گرم کوبیده، گوجه، کره زعفرانی سماق در ظرف آلومینیومی
چلو کباب سلطانی
350 گرم برنج ایرانی، 150 گرم برگ، یک سیخ 75 گرمی کوبیده، گوجه، کره زعفرانی سماق در ظرف آلومینیومی
چلو کباب بختیاری
350 گرم برنج ایرانی، 120 گرم مغز راسته، 80 گرم جوجه، گوجه، کره زعفرانی، سماق، نارنج یا سس انار در ظرف آلومینیومی
چلو کباب کوبیده
350 گرم برنج ایرانی، دو سیخ 75 گرمی کوبیده، گوجه، کره زعفرانی، سماق در ظرف آلومینیومی
چلو برگ گوسفندی
350 گرم برنج ایرانی، 150 گرم برگ گوسفندی، گوجه، کره زعفرانی، نارنج یا سس انار و سماق در ظرف آلومینیومی
چلو ماهی با برنج ساده
350 گرم برنج ایرانی، 300 گرم ماهی قزل آلا، گوجه، کره زعفرانی، نارنج یا سس انار در ظرف آلومینیومی
چلو ماهی با برنج ساده
350 گرم برنج ایرانی، 200 گرم ماهی تیلاپیا، گوجه، کره زعفرانی، نارنج یا سس انار در ظرف آلومینیومی
زرشک پلو با مرغ
350 گرم برنج ایرانی، 200 گرم مرغ، مقدار کافی زرشک در ظرف آلومینیومی
چلو خورشت قرمه سبزی
350 گرم برنج ایرانی، 200 گرم خورشت در ظرف گیاهی و آلومینیومی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
350 گرم برنج ایرانی، 200 گرم خورشت در ظرف گیاهی و آلومینیومی
چلو خورشت قیمه بادمجان
350 گرم برنج ایرانی، 200 گرم خورشت در ظرف آلومینیومی
چلو خورشت فسنجان
350 گرم برنج ایرانی، 180 گرم خورشت در ظرف آلومینیومی
برنج ساده
350 گرم برنج ایرانی در ظرف آلومینیومی
میکس معمولی
350 گرم برنج ایرانی، 130 گرم جوجه، یک سیخ 75 گرمی کوبیده، گوجه، کره زعفرانی در ظرف آلومینیومی
میکس مخصوص
350 گرم برنج ایرانی، 130 گرم جوجه، یک سیخ 75 گرمی کوبیده، گوجه، کره زعفرانی، نارنج یا سس انار در ظرف آلومینیومی
سوپ قارچ