کباب سرای عطاران

ازکبابیهایزنبیل آباد

آدرس
قم - خیابان عطاران - نبش 30 متری مفتح
تلفن
02532918805
گشودن قفل نقشه
نظر شما چیست؟

برای ثبت نظر یا ارسال پیام به مدیر باید ابتدا وارد شوید یا یک حساب جدید بسازید!!