ساندویچ اشترودل

ازفست فودهایزنبیل آباد

آدرس
قم - زنبیل آباد - بین کوچه 45 و 47 - مرکز پخت اشترودل
تلفن
02532906352
گشودن قفل نقشه
نظر شما چیست؟

برای ثبت نظر یا ارسال پیام به مدیر باید ابتدا وارد شوید یا یک حساب جدید بسازید!!