نان داغ کباب داغ نوروزی

ازکبابیهایزنبیل آباد

آدرس
قم، زنبیل اباد، بلوار شهید کریمی، ابتدای ۲۰ متری ابوالفضل
تلفن
۰۲۵۳۲۹۰۳۴۳۶
گشودن قفل نقشه
نظر شما چیست؟

برای ثبت نظر یا ارسال پیام به مدیر باید ابتدا وارد شوید یا یک حساب جدید بسازید!!