پیتزا ایتال

ازفست فودهایدورشهر

آدرس
قم - فلکه رسالت - خیابان رسالت - روبروی صرافی مرکزی - بین کوچه 1 و 3
تلفن
025337838436
گشودن قفل نقشه
نظر شما چیست؟

برای ثبت نظر یا ارسال پیام به مدیر باید ابتدا وارد شوید یا یک حساب جدید بسازید!!